Om NOVA Office

Med Nova Office samler vi kompetencer indenfor optimering af processer i relation til virksomhedens print – og dokumentprocesser. Opgaver løses omhyggeligt og alt afsluttes inden nye elementer inddrages. Det handler om at skabe løsninger og ikke problemer. Vi leverer løsninger baseret på udstyr fra Kyocera Document Solutions, hvor NOVA Office er GULD partner.
Fordelen ved at vælge NOVA Office er ultrakorte kommandoveje og dedikeret opgaveløsning. NOVA Office leverer alt fra enkeltstående printere til lageret, multifunktionsmaskiner med Follow Me Print, automatiserede dokumentprocesser og alt derimellem.


NOVA Office tilbyder:

Vi tilbyder markedets bredeste palette af process optimerende løsninger i administrationen. Vi arbejder udfra Lean principper og tænker i optimering, set fra virksomhedens side, men også fra den enkelte medarbejders. Vi arbejder med at fjerne tidsrøvende flaskehalse med henblik på at få en bedre hverdag i virksomheden.Nova Office udbyder hardware, software samt konsulentydelser til brug for optimering af virksomhedens arbejdsgange. Vi leverer printanalyser, økonomiberegninger på løsninger. Du kan få en gennemgang af processer og forslag til områder hvor der med fordel kan optimeres.


En vigtig del af samarbejdet er forventningsafstemning. 

En løsning kan bestå af flere elementer. Det er vigtigt at hver enkelt element er afsluttet og i drift inden der lukkes op for udvikling af flere elementer.

Eksempel på leveranceplan:

 • På baggrund af dialog udarbejdes løsningsforslag
 • Gennemgå løsningsforslaget
 • Gennemgang af krav til løsningen
 • Gennemgang af foreslået udstyr holdt op mod brugeres ønsker og krav
 • Udarbejdelse af lejeaftale
 • Gennemgang af aftaledokumenter
 • Forudsat aftalen accepteres:
 • Aftalen underskrives af tegningsberettiget
 • Der udarbejdes plan for levering og implementering af løsningen
 • Levering
 • Implementering
 • Eksisterende udstyr kan afhentes af Nova Office eller nuværende udbyder
 • Uddannelse af brugere
 • Opfølgende afklaring omkring opfyldelse af ønsker hos brugere
 • Tilretning af løsning
 • Opfølgningsmøde
 • Løbende statusmøder omkring løsningen, service mm.

Photo by rawpixel on Unsplash