Om Nova Office

Slider

Med Nova Office samler vi kompetencer indenfor optimering af processer i relation til vorksomhedens print – og dokumentprocesser. Opgaver løses omhyggeligt og alt afsluttes inden nye elementer inddrages. Det handler om at skabe løsninger og ikke problemer. 
Fordelen ved at vælge NOVA Office er ultra korte kommandoveje og dedikeret opgaveløsning.

En vigtig del af samarbejdet er forventningsafstemning. 

En løsning kan bestå af flere elementer. Det er vigtigt at hver enkelt element er afsluttet og i drift inden der lukkes op for udvikling af flere elementer.

Eksempel på leveranceplan:

 • På baggrund af dialog udarbejdes løsningsforslag
 • Gennemgå løsningsforslaget
 • Gennemgang af krav til løsningen
 • Gennemgang af foreslået udstyr holdt op mod brugeres ønsker og krav
 • Udarbejdelse af lejeaftale
 • Gennemgang af aftaledokumenter
 • Forudsat aftalen accepteres:
 • Aftalen underskrives af tegningsberettiget
 • Der udarbejdes plan for levering og implementering af løsningen
 • Levering
 • Implementering
 • Eksisterende udstyr kan afhentes af Nova Office eller nuværende udbyder
 • Uddannelse af brugere
 • Opfølgende afklaring omkring opfyldelse af ønsker hos brugere
 • Tilretning af løsning
 • Opfølgningsmøde
 • Løbende statusmøder omkring løsningen, service mm.

Hovedparten af vores løsninger er baseret på lejeaftaler, det kan omfatte kopimaskiner, dokumentworkflow, Follow Me løsninger mm. Lejeaftalerne vi kan tilbyde løber typisk over en periode på 36, 48 eller 60 måneder.

Photo by rawpixel on Unsplash